top of page

Disclaimer

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, zijn eigendom van BeweegBox BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het gebruik of registratie van intellectuele eigendomsrechten van BeweegBox BV is voorbehouden aan BeweegBox BV en is in geen enkele situatie toegestaan mits BeweegBox BV daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

bottom of page